Referat fra Generalforsamlingen

Referat af Generalforsamling i Als Nimbus Klub af 2004. Den 09-02-20

Referat af Generalforsamling i Als Nimbus Klub  2004                             Fynshav den 9. februar 2020

Fremmøde : 16 personer

1. Velkomst ved Kim Brandhøj

2. Dirigent Torben Frandsen  Referent Ingelise Jørgensen

3. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

4.Bestyrelsens beretning: Vi har haft stor glæde af Aktivitetsudvalg som har arrangeret forskelligt. for eks.  spise sammen, medlemsmøde, julefrokost og nytårskur.. Der er blevet skabt glæde på plejehjem i området. Kørt servicevogn for NSU. Mølledag i Rødekro med dejlig morgenmad hos Claus. Der er blevet holdt et utal af bestyrelsesmøder vedr. sagsmålet anlagt af Bent Pedersen.

5. Der blev foreslået ændring i vedtægterne  §1 stk. 1 Klubbens navn er Als Nimbus Klub til §1 stk. 1 ​​​​  Klubbens navn er Als Nimbus Klub og vi kalder os Als Nimbus ​​​  Klub 2004 udaftil.

Logo: Torbens logo blev godkendt.

6. Regnskab: Underskud på 8.686,61 i forbindelse med omkostninger til advokat m.m.

7. Valg jævnfør vedtægter  Kasserer Peder Jørgensen  genvalgt                                                            ​​                       Bestyrelsesmedlem Arne Andresen  genvalgt​​​​                       Revisor  Erling Petersen​​​​​                       Revisorsupleant  Helle Sørensen

Det nye bestyrelse består af:​ Formand  ​ Kim Brandhøj​​​​​​Næstformand​  Jan Persson​​​​​ ​Kasserer​Peder Jørgensen​​​ ​​Best.medl.​Arne Andresen​​​​​                  ​Leif Sørensen​​​​​ ​Best.subl.​ Thomas B. Jensen

8. EVT. Årets sommertur går til Gammelbro Camping, Årøsund den 5. juni til 7. juni. 6 hytter er forhånds reserveret. Eventuel tilmelding kan ske til Ingelise og Peder eller til Elke og Thomas.

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden med et par stykker smørebrød.

Venlig hilsen Ingelise Jørgensen – referent 😊

Skriv et svar