Referater

Referat fra Generalforsamlingen

Søndag den 27. juni 2021 på Asserballe Gl. Skole

______________________________________________________________________________

Referat fra Generalforsamlingen

tf16. februar 2020

Referat af Generalforsamling i Als Nimbus Klub af 2004. Den 09-02-20

Referat af Generalforsamling i Als Nimbus Klub  2004                             Fynshav den 9. februar 2020

Fremmøde : 16 personer

1. Velkomst ved Kim Brandhøj

2. Dirigent Torben Frandsen  Referent Ingelise Jørgensen

3. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

4.Bestyrelsens beretning: Vi har haft stor glæde af Aktivitetsudvalg som har arrangeret forskelligt. for eks.  spise sammen, medlemsmøde, julefrokost og nytårskur.. Der er blevet skabt glæde på plejehjem i området. Kørt servicevogn for NSU. Mølledag i Rødekro med dejlig morgenmad hos Claus. Der er blevet holdt et utal af bestyrelsesmøder vedr. sagsmålet anlagt af Bent Pedersen.

5. Der blev foreslået ændring i vedtægterne  §1 stk. 1 Klubbens navn er Als Nimbus Klub til §1 stk. 1 ​​​​  Klubbens navn er Als Nimbus Klub og vi kalder os Als Nimbus ​​​  Klub 2004 udaftil.

Logo: Torbens logo blev godkendt.

6. Regnskab: Underskud på 8.686,61 i forbindelse med omkostninger til advokat m.m.

7. Valg jævnfør vedtægter  Kasserer Peder Jørgensen  genvalgt                                                            ​​                       Bestyrelsesmedlem Arne Andresen  genvalgt​​​​                       Revisor  Erling Petersen​​​​​                       Revisorsupleant  Helle Sørensen

Det nye bestyrelse består af:​ Formand  ​ Kim Brandhøj​​​​​​Næstformand​  Jan Persson​​​​​ ​Kasserer​Peder Jørgensen​​​ ​​Best.medl.​Arne Andresen​​​​​                  ​Leif Sørensen​​​​​ ​Best.subl.​ Thomas B. Jensen

8. EVT. Årets sommertur går til Gammelbro Camping, Årøsund den 5. juni til 7. juni. 6 hytter er forhånds reserveret. Eventuel tilmelding kan ske til Ingelise og Peder eller til Elke og Thomas.

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden med et par stykker smørebrød.

Venlig hilsen Ingelise Jørgensen – referent 😊

Hermed et kort referat af vores Nimbus Aften i Fynshav.
Gode Hotdogs
Hyggeligt selskab og rigtig god stemning. Et godt arrangement.
Svend (NSU) gennemgik kort planerne, hvor vi som klub kunne hjælpe arrangementer på
vej.
Den 25. maj har Jan meldt afbud, da det ligger oven i Gråsten Løbet.
Den 22. juni køres der cykelløb fra kl. 10.00
Vi mødes derfor kl. 08.00 til morgenmad og hvor posterne skal uddeles.
Der er 3 ruter, 35, 75 og 110 km. Så mød talstærkt op
Vi skal IKKE regulere trafik på nogen måder. Det er der andre folk til.
Vi kan få opgaver, som depot opgaver på ruten, kørsel med fotograf, uddele mad og drikke
på depoter på ruten m.m.
Efter løbet er der mulighed for, at komme til, at hjælpe med grillning af pølser.
Det lyder, som et super arrangement og en god anledning til, at knytte Als Nimbus Klub til
Fynshav. Så mød talstærkt op.
Leif/ Helle gav en kort status på tilmelding til Ærø turen. Super opbakning og det bliver
super.
Kim gav et kort status på retssagen anlagt af Bent. Kim er fortrøstningsfuld og forventer at
vinde.
Aktivitetsudvalget er: Vibeke, Helle, Pia, Lise og Lise.
Peder blev betænkt med en flaske, som anerkendelse for 10 års jubilæum som kasserer og
fordi der er så god orden i papirerne. Alt er dokumenteret og berettiget ros til Peder.
Der blev vist billeder fra mange ture. Sikke mange gode billeder og historier. Og der ligger
endnu flere, som kan genoplive mange gode ture.
Vi ser alle frem til en super sæson med Nimbus, samvær og ture ud i det blå.
Med venlig hilsen
Kim Brandhøj


Gode Hotdogs
Hyggeligt selskab og rigtig god stemning. Et godt arrangement.
Svend (NSU) gennemgik kort planerne, hvor vi som klub kunne hjælpe arrangementer på
vej.
Den 25. maj har Jan meldt afbud, da det ligger oven i Gråsten Løbet.
Den 22. juni køres der cykelløb fra kl. 10.00
Vi mødes derfor kl. 08.00 til morgenmad og hvor posterne skal uddeles.
Der er 3 ruter, 35, 75 og 110 km. Så mød talstærkt op
Vi skal IKKE regulere trafik på nogen måder. Det er der andre folk til.
Vi kan få opgaver, som depot opgaver på ruten, kørsel med fotograf, uddele mad og drikke
på depoter på ruten m.m.
Efter løbet er der mulighed for, at komme til, at hjælpe med grillning af pølser.
Det lyder, som et super arrangement og en god anledning til, at knytte Als Nimbus Klub til
Fynshav. Så mød talstærkt op.
Leif/ Helle gav en kort status på tilmelding til Ærø turen. Super opbakning og det bliver
super.
Kim gav et kort status på retssagen anlagt af Bent. Kim er fortrøstningsfuld og forventer at
vinde.
Aktivitetsudvalget er: Vibeke, Helle, Pia, Lise og Lise.
Peder blev betænkt med en flaske, som anerkendelse for 10 års jubilæum som kasserer og
fordi der er så god orden i papirerne. Alt er dokumenteret og berettiget ros til Peder.
Der blev vist billeder fra mange ture. Sikke mange gode billeder og historier. Og der ligger
endnu flere, som kan genoplive mange gode ture.
Vi ser alle frem til en super sæson med Nimbus, samvær og ture ud i det blå.
Med venlig hilsen
Kim Brandhøj