Bestyrelsen

Formand: Kim Brandhøj, kp.brandhoj@vip.cybercity.dk


Næstformand: Jan Persson, persson@pc.dk


Kasserer: Peder Jørgensen, pedlis@adslhome.dk


Bestyrelsesmedlem: Leif Sørensen,  leiffynshav@gmail.com


Bestyrelsesmedlem: Arne Andresen, arneandresen@live.dk

Suppleant: Thomas

Webmaster Torben Frandsen tf@htmarketing.dk